Dịch vụ

Tại sao chọn dịch vụ kiểm toán DFL?

Đội ngũ chuyên nghiệp

Các Kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Mức phí hợp lý

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý.

Giá trị gia tăng

Bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua các hoạt động tư vấn miễn phí.

Bảo mật

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi.

Dịch vụ cụ thể

Chúng tôi luôn hiểu rõ phạm vi dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của khách hàng, và cam kết cung cấp dịch vụ một cách kịp thời và hiệu quả, phù hợp khung thời gian mà khách hàng đề xuất. Dịch vụ kiểm toán và soát xét của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế
  • Kiểm toán xây dựng cơ bản
  • Báo cáo tài chính hợp nhất
  • Báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất của Tập đoàn
  • Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế
  • Soát xét cho mục đích đặc biệt
  • Soát xét thông tin tài chính cho mục đích Sáp nhập & Mua lại
  • Soát xét hoặc kiểm toán hệ thống quản lý nội bộ
  • Soát xét theo thủ tục thỏa thuận trước

Thông tin liên hệ

Ông Lương Công Hợp

Phụ trách quản lý và tư vấn

hoplc@dfl.vn

VP Hà Nội: 0936 377 585 | (024) 62 911 885