Dịch vụ chuyển giá

Tại sao lại chọn dịch vụ chuyển giá DFL?

Đội ngũ chuyên nghiệp

Các chuyên gia thuế dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp.

Mức phí hợp lý

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý.

Giá trị gia tăng

Bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, thông qua các hoạt động tư vấn miễn phí.

Bảo mật

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi.

Dịch vụ cụ thể

Chúng tôi luôn luôn ưu tiên lắng nghe mối quan tâm của Quý vị, từ đó thấu hiểu và đưa ra các giải pháp thích hợp. Các gói dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Lập hồ sơ chuyển giá hoàn thiện;
  • Soát xét và phân tích rủi ro và cơ hội chuyển giá;
  • Đưa ra các tiêu chí đánh giá chuyển giá;
  • Bảo vệ hồ sơ trước thanh tra chuyển giá;
  • Thỏa thuận trước về giá;
  • Soát xét cho mục đích đặc biệt;
  • Xoát xét đặc biệt;
  • Chuẩn bị phụ lục thông tin về giao dịch liên kết để nộp kèm cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Thông tin liên hệ

Ông Lương Công Hợp

Phụ trách quản lý và tư vấn

hoplc@dfl.vn

VP Hà Nội: 0936 377 585 | (024) 62 911 885